result

Jonathon T. Wise, 18, o'New Hollan', passt away un Sundy, August 11, 2019 us a result o'un acksident.Born n' Reedin, he wuz t'sen o'Luke R. an' Carol J. Weev'r Wise o'New Hollan'.Jonathon wuz employt by Martin’s Ag Servus. He enjoyt wurkin un vehicles an' heppin out wiff whutever nett done. … Reat t'res

Weathur